کرونا شکستنی است

انیمیشن " کرونا شکستنی است" کاری از اعضای نوجوان و مربی راهنما خانم سهیلا ساعدپناه از استان کردستان. پیشنهاد می کنیم این فیلم را ببینید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت