یار مهربان

ساخت فیلم"یار مهربان" کار مشترکی از خانم سیده حمیده حسینی مربی و آقای آریا زارع قشلاقی عضو ۱۰ساله کانون میناب از استان هرمزگان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت