سرود اعضاء کانون از استان گلستان

اجرای سرود اعضاء خوب کانون از استان گلستان،این ویدئو را ببینید،بشنوید و لذت ببرید.