ماسکتو رو حتما بزن

"ماسکتو حتما بزن" کار مشترکی از آقای غلامرضا بگتاش (شاعر)،آقای سعید شاد فر(موسیقی)، خانم زیبا عبدی (کارشناس مسئول هنری) و خانم عزیزیان عضو کانون از استان همدان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت