کوچه امید (۱)

کوچه امید عنوان نمایش عروسکی است که توسط دست‌اندرکاران پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سرپرستی و کارگردانی آقای محمد دلکش، ساخته‌اند. ماجرایی که حتماً با دیدنش منتظر باقی قسمت‌هاش خواهید شد.