ویروس کرونا

ساخت انیمیشن کوتاه توسط خانم سحرکاظمی(عضو ) و با راهنمایی خانم فاطمه نوروزیان مربی کانون از استان چهارمحال و بختیاری.