قصه بهار می آید

روایت قصه "بهار می آید" توسط خانم ریحانه نوری مربی کانون تویسرکان از استان همدان به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر.