قصه جایزه لک لک

روایت قصه "جایزه لک لک" توسط خانم لیلا خلیفه سقا مربی کانون از استان اردبیل، این ویدئو را ببینید، بشنوید و لذت ببرید.