قصه مارمولک سبز

اجرای قصه "مارمولک سبز" توسط خانم  زهره اکبرآبادی مربی کانون از استان خراسان رضوی، این ویدئو را ببینید، بشنوید و لذت ببرید.