قصه نقاش و پرنده

روایت قصه"نقاش و پرنده" توسط خانم مریم محمدی مربی کانون نهبندان از استان خراسان جنوبی،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.