قصه خروس زری

اجرای قصه"خروس زری" توسط خانم سمیرا خان زادی از تهران،این ویدئو ببینید،بشتوید و لذت ببرید.