آموزش نقاشی(۲۷) تکنیک بافت و چاپ

با تکنیک بافت و چاپ می تونید اثر هنری و هیجان انگیزی خلق کنید خانم نجمه طالبیان زاده  مربی خوب کانون دزفول از استان خوزستان این تکنیک جالب رو به شما آموزش می دهند. ببینید و شما هم تجربه کنید.