آموزش نقاشی(۳۵) تکنیک خراش

آموزش نقاشی با تکنیک خراش و رنگ آمیزی با پاستل مناسب گروه سنی نوجوان توسط خانم طیبه صفری مربی خوب کانون محمدآباد از استان اصفهان. ببینید و شما هم یاد بگیرید