آموزش نقاشی (۳۲) تکنیک برجسته سازی

یکی از لذت بخش ترین کارها در هنر نقاشی آشنا شدن با تکنیک های متفاوتشه، خانم فرشته هادی پور مربی خوب کانون از استان اصفهان تکنیک جذاب برجسته سازی روی فویل را به شما آموزش می دهند ببینید و شما هم تجربه کنید.