آموزش نقاش(۲۸) تکنیک مچاله و کهنه سازی آثار نقاشی

دوست دارید تکنیک های مختلف نقاشی رو یاد بگیرید؟!

خانم رقیه پروره مربی خوب کانون از استان اردبیل تکنیک مچاله و کهنه سازی آثار نقاشی را با پاستل و اِکُولین به شما آموزش می دهند. ببینید و شما هم امتحان کنید.