خوانش شعر (۱۱۷) اشک نیمه شب

خانم ریحانه نوری مربی کانون تویسرکان از استان همدان یکی از سروده های خود به نام "اشک نیمه شب" را به مناسبت شب های قدر می خواند.