عروسک نمایش بسازیم (۴)

آموزش ساخت عروسک انگشتی یا نمایشی با ابزار ساده و کم هزینه توسط خانم سمیه اسلامی مربی خوب کانون بندرعباس از استان هرمزگان. ببینید و شما هم دست به کار شوید