قصه زندگی اسماعیل آذری نژاد را بشنویم

قصه زندگی مردی که باید به احترامش ایستاد و تشویقش کرد، مردی که زندگی خود را وقف قصه گویی و ترویج کتابخوانی میان بچه‌های روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد کرده است؛ اسماعیل آذری نژاد .