معرفی کتاب زرد و صورتی

خانم صغری عالی پور مربی خوب کانون سورشجان از استان چهارمحال و بختیاری کتاب "زرد و صورتی" اثر ویلیام استیگ با ترجمه کلر ژوبرت را معرفی می کنند پیشنهاد می کنیم این کتاب را بخوانید.