آموزش خوشنویسی (۱۲)

با کمی تمرین و دقت می تونیم زیباتر بنویسیم خانم فاطمه رماوندی مربی کانون بدره از استان ایلام نکاتی را در مورد خط تحریری ارائه می دهند،ببینید و شما هم امتحان کنید.