آموزش نقاشی(۶۹) تکنیک چاپ با سبزیجات

با ابزارهای ساده ای که در خونه داریم مثل مقوا،گواش،کرفس، کاهو می تونید با تکنیک چاپ یه نقاشی زیبا خلق کنید خانم نرگس پورعلی مربی کانون مشکین شهر از استان اردبیل این روش از نقاشی را آموزش می دهند ببینید و شما هم تجربه کنید.