ساخت خمیربازی

چطور می تونیم خمیر بازی درست کنیم خانم زهرا گنجی مربی کانون اردستان از استان اصفهان فیلم آموزشی در این مورد آماده کردند ببینید و شما هم یاد بگیرید.