سفالگری ساخت گل

خانم سارا ناصری مربی کانون موچش از استان کردستان ساخت گُل سفالی را آموزش می دهند اگه علاقه مند هستید این ویدئو را ببینید.