کاردستی ساخت عروسک نمایشی

در این روزها که در خونه هستیم می تونیم به سلیقه خودتون یه عروسک درست کنید و نمایش عروسکی اجرا کنید آقای احمد عسگری مربی کانون فامنین از استان همدان با ابزار ساده ساخت عروسک نمایشی را آموزش می دهند، این یدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.