آموزش نقاشی(۹۰) تکنیک چاپ روی شیشه

خانم مینا کردانی مربی کانون اهواز از استان خوزستان"تکنیک چاپ روی شیشه" را آموزش دادند.این ویدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.