آموزش نقاشی(۹۱) تکنیک چاپ روی لباس

تصاویر و طرح هایی که دوست دارید می تونید با تکنیکی که خانم پرستو رحمانی مربی کانون تاکستان از استان قزوین آموزش دادند بر روی لباس هاتون چاپ کنید،این ویدئو را ببینیدو شما هم تجربه کنید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت