معرفی کتابِ ماه روی صندلی

اگه کتاب "ماه روی صندلی" سروده سیدعباس ترین و با تصویرگری راشین خیریه را مطالعه نکردید ویدئوی معرفی این کتاب که توسط خانم ماه بی بی صفرپور مربی کانون بندرلنگه از استان هرمزگان تهیه شده را ببینید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت