معرفی کتاب صدای پای آب

معرفی کتاب "صدای پای آب"سروده سهراب سپهری شاعر نامدار معاصر توسط خانم فاطمه ایسینی مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان،این ویدئو را ببینید و بیشتر با این کتاب آشنا شوید. 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت