بازی با کلمه ها

اجرای بازی "با کلمه ها" توسط خانم زهرا بیات مربی کانون زاویه از استان مرکزی.این ویدیو را ببینید و با این بازی آشنا شوید.
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت