بازی فکری

اجرای بازی فکری توسط خانم  مژگان مرادی فر مربی کانون مهاجران از استان مرکزی.این ویدیو را ببینید و با کودکان به اشتراک بگذارید.
                                                                           

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت