عنکبوت کاغذی

اجرا و معرفی بازی" عنکبوت کاغذی" توسط خانم معصومه کارخانه  مربی کانون هندو از استان مرکزی.این ویدیو را ببینید و با این بازی آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت