بازی محلی دویمه ائشمه

اجرای و معرفی بازی بومی، محلی به نام "دویمه ائشمه" توسط خانم زهرا محیطی مربی کانون خلخال از استان اردبیل. این ویدیو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.
 
 
 
 
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت