خیال‌های رنگی (شعرخوانی)

مهشید منصوری زاده مربی ادبی مرکز نمین از استان اردبیل، شعری از محمود پوروهاب با عنوان «خیال‌های رنگی» از مجموعه «حرف‌های ناتمام» را اجرا کرده است که در این ویدئو می‌بینیم.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت