شعر «قد سرسوزن» (َشعرخوانی)

در این ویدئو زهرا ترک مربی فرهنگی کانون آزادشهر استان گلستان شعر «قد سر سوزن» سروده ناصر کشاورز را اجرا کرده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت