مداد باران (شعرخوانی)

«مداد باران» شعری از احمد خدادوست است که مهشید منصوری زاده مربی ادبی مرکز نمین کانون استان اردبیل، آن را اجرا کرده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت