معرفی کتاب مهربان ، مثل مسیح

معرفی کتاب "مهربان، مثل مسیح" اثر محمود جوادبخت و به تصویرگری ابوالفضل همتی آهویی توسط خانم فاطمه دهقانی مربی کانون آذرشهر از استان آذربایجان شرقی.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت