نسیم دعا (شعرخوانی)

بهمن نشاطی مربی ادبی مرکز آزادشهر کانون استان گلستان، شعری با عنوان «نسیم دعا» سروده محمود پوروهاب را اجرا کرده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت