پرورش حس لامسه (نوشتن خلاق)

صفیه سلدوزى مربی کانون نقده استان آذربایجان غربى با کمک حس لامسه زمینه‌های ورود به نوشتن خلاق را آموزش می‌دهد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت