حافظ خوانی (غزل)

نادیا حمزه کرمی؛ مربی مسئول مجتمع فرهنگی مرکز سنندج از استان کردستان غزلی از حافظ را می‌خواند که در این ویدئو می‌بینید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت