خوانش داستان از کتاب تخم مرغ شانسی

خوانش داستان از کتاب "تخم مرغ شانسی" نوشته سپیده خلیلی نویسنده خوب کودک و نوجوان توسط خانم آمنه نعیمی مربی کانون قیر و کارزین از استان فارس،این ویدئو را ببینید و با کودکان به اشتراک بگذارید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت