خوانش داستان از کتاب فیل قرمز گم شده

خوانش داستان از کتاب"فیل قرمز گم شده" نوشته فریت اوچی با ترجمه منصور کدیور توسط خانم ماه بی بی صفری پور مربی کانون بندرلنگه از استان هرمزگان،این ویدئو را ببینید و با کودکان به اشتراک بگذارید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت