خوانش داستان از کتاب یخی که عاشق خورشید شد

خوانش داستان "یخی که عاشق خورشید شد"نوشته رضا موزونی شاعر و نویسنده توسط خانم مریم علایی مربی کانون از استان اردبیل،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت