خوانش شعر (۱۵٨) فضل بن آفتاب

خوانش شعر "فضل بن آفتاب" سروده حاج ایوب پرندآور به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا (ع) توسط خانم فاطمه رنجبر جهرمی مربی کانون جهرم از استان فارس، این ویدئو را ببینید، بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت