خوانش شعر (۱۶۲) فصل دوستی

خوانش شعر"فصل دوستی" توسط خانم سیما نوروزی مربی کانون قروه درگزین از استان همدان،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت