خوانش شعر (۱۵۳)

خوانش شعری از جعفر ابراهیمی شاعر خوب کودک و نوجوان توسط خانم سمیره بروانیا مربی کانون زرین دشت از استان فارس،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت