خوانش شعر (152) ترانه های بابایی

خوانش شعری از کتاب« ترانه های بابایی»سروده ی شش شاعر کودک مصطفی رحماندوست، شکوه قاسم‌نیا، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان‌نژاد، اسدالله شعبانی و بابک نیک‌طلب با تصویرگری چند تصویرگر ارائه شده است که توسط خانم فاطمه غفاری سروستانی مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان، ببینید، بشنوید و با کودکان به اشتراک بگذارید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت