طرح ادبی«پرورش تخیل کودکان»

طرح ادبی«پرورش تخیل» کاری از ناهید سهرابى در کانون پرورش فکری کمیجان استان مرکزى

در این ویدئو مربی با هدف پرورش تخیل و توجه دادن به پدیده ها و عناصر ملموس محیط اطراف کودکان، از آنها می خواهد قصه ی زندگی و حرف های "نان" را بنویسد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت