طرح ادبی« درست نویسی در فضای مجازی»

طرح ادبی« درست نویسی در فضای مجازی» و اهمیت پاسداشت زبان فارسی کاری از  کبریا شجرى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اراک استان مرکزی  

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت