طرح ادبی(۱۲۰) خاله بهار

اجرای طرح ادبی با موضوع "خاله بهار" توسط خانم اعظم عباسی مربی کانون نراق از استان مرکزی،این ویدئو را ببینید و با این طرح ادبی آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت