طرح ادبی(۱۳۰) یک نقاشی عجیب

اجرای طرح ادبی « یک نقاشی عجیب» توسط خانم پریسا کرمی مربی کانون از استان زنجان،این ویدئو را ببینید و با این طرح آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت